Lang_en
Lang_pl
logoutZaloguj/Zarejestruj
Moje konto
 

Google Map
resize
O 
RzymIT

Plac św. Piotra - Anioł Pański

 
Autor informacji : Jarek Wojtach
Data utworzenia informacji : 14-02-2010 15:59:42
Autor modyfikacji : Jarek Wojtach
Data modyfikacji informacji : 23-12-2012 20:29:35
pdf

FotoWiele osób zadaje pytanie, na kiedy datuje się słowa Modlitwy na Anioł Pański, które znamy dzisiaj. Prawdopodobnie, choć nie jest to pewne, za czasów św. Piusa V (1566-72) Anioł Pański przyjął swą obecną formę, z wyjątkiem wersetu i modlitwy końcowej, które to zostały dodane później. Mianowicie Benedykt XIV w swoim Breve z 14 października 1742 r. oświadczył, że werset i końcowa modlitwa stanowią cześć integralną Pozdrowienia Anielskiego i muszą być odmawianie w całości, jeśli ktoś chce uzyskać odpust.

Tradycja tej niedzielnej modlitwy Papieża i wiernych trwa do dzisiaj i gromadzi tysiące ludzi.


Treść modlitwy:

P.: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.

W.: I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo, ...............................

P.: Oto ja, służebnica Pańska.

W.: Niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo.................................

P.: A Słowo stało się ciałem.

W.: I mieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo..................................

P.: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.

W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

P.: Módlmy się: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez Mękę Jego i Krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego.

W.: Amen.

P.: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

W.: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Amen.

P.: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

W.: A światłość wiekuista niechaj im świeci.

P:. Niech odpoczywają w pokoju.

    W.: Amen.


cords

Współrzędne:
Szerokość : 41.9031
Długość : 12.4561

Zapraszamy do uzupełnienia opisu