Lang_en
Lang_pl
logoutZaloguj/Zarejestruj
Moje konto
 

Google Map
resize
O 
AquileiaIT

Aquileia - Basilica di Santa Maria Assunta

 
Autor informacji : Jarek Wojtach
Data utworzenia informacji : 09-03-2011 20:26:49
Autor modyfikacji : Jarek Wojtach
Data modyfikacji informacji : 22-05-2011 15:42:45
pdf

Aquileia - Basilica di Santa Maria AssuntaPoczątki kościoła Santa Maria Assunta sięgają IV wieku. Wg. tradycji w tym rejonie nauczał św.Marek, przysłany przez samego św.Piotra. Było to częścią jego misji w Akwilei. Dało to początek niewielkiej wspólnocie chrześcijańskiej, która zaczęła powoli rosnąć w siłę. Najstarsze czasy kościoła  obrazują freski w krypcie, gdzie pochowani są założyciele wspólnoty, prześladowani i często mordowani w ostatnim okresie istnienia imperium rzymskiego.

Okres prześladowań zakończył się w roku 313, wraz z edyktem cesarza Konstantyna. Wspólnotą chrześcijańską rządził w tym czasie abp Theodore i to właśnie on rozpoczął budowę pierwszego kościoła, co upamiętnia inskrypcja na podłogowej mozaice.

W latach 388 - 407 biskup Chromacjusz rozbudowuje skromne budynki pierwotnej świątyni oraz wznosi istniejące po dziś dzień Baptysterium, powstają również zabudowania klasztorne. Okres posoborowej prosperity kończy się nagle w 452 r, kiedy Hunowie dowodzeni przez Attylę, niszczą miasto i dokonują rzezi ludności. Zabudowania Bazyliki zostają wtedy obrabowane, a znaczna ich część spalona. Podupada również całe miasto, a jego liczba ludności znacznie spada.

W roku 831 w Aquilei odbywa się sobór, który nazwę tego miasta na trwałe wpisał do historii chrześcijaństwa.

Kolejny okres rozwoju wiąże się z panowaniem Karola Wielkiego, kiedy to popierany przez monarchę patriarcha Maxentius wznosi ( wykorzystując część dawnego założenia) nową świątynię. W roku 988 potężne trzęsienie ziemi niszczy budynki, które zostają odbudowane dopiero w roku 1031, kiedy to powstaje zachowany w dużej części do dnia dzisiejszego romański kompleks obiektów. Wtedy również wybudowano ponad 70 - cio metrową wieżę, dominująca w krajobrazie wiejskiej okolicy. Wg. przekazów inspiracją do jej powstania była latarnia morska w Aleksandrii. Wieża stała się pierwowzorem dla wielu późniejszych dzwonnic.

Aquileia - Basilica di Santa Maria AssuntaMimo bogatej historii Bazylika zawdzięcza dzisiaj swoja sławę mozaikom paleochrzescijańskim, odkrytym w latach 1893 - 1912, które należą do największych i najlepiej zachowanych do współczesnych czasów. Są one dzisiaj świadectwem wspaniałego rzemiosła artystycznego jednego z pierwszych ośrodków kultu, wzniesionego przez chrześcijan, po ustaniu okresu prześladowań. Pokazują nam również jak zdobnictwo rzymskie odnalazło się w tworzącej się wówczas religii.

cords

Współrzędne:
Szerokość : 45.7696
Długość : 13.3706

Zapraszamy do uzupełnienia opisu