Lang_en
Lang_pl
logoutZaloguj/Zarejestruj
Moje konto
 

Google Map
resize
O 
Jelenia GóraPL

Pałac w Wojanowie-Bobrowie

 
Autor informacji : www.dolinapalacow.pl
Data utworzenia informacji : 01-12-2009 12:55:13
pdf

Historia pałacu w Wojanowie-Bobrowie

Warowny zamek w Bobrowie powstał około roku 1450. W XVI wieku stała tam także wieża rycerska oraz mała warownia. Od roku 1598 właścicielem dominium był baron Nickel von Zedlitz. W 1669 roku zrujnowany po wojnie trzydziestoletniej zamek zakupiła Anna von Nostitz, by odsprzedać go jeleniogórskim jezuitom. W 1737 roku zamek z przyległościami przejęli Schaffgotschowie, w roku 1777 - Daniel Gottlieb von Buchs, w roku 1825 - Zygmunt von Rothkirch i w 1836 - Ernestine von Köckritz. W latach 1880-1922 zamek był własnością rodziny von Decker, która przebudowała go w 1894 r. w stylu neorenesansowym wg planów berlińskiego architekta Paula Roetgera. Kolejnym nabywcą obiektu był hrabia von Sierstorpff, który w 1933 r. przekazał majątek na własność skarbu państwa. W roku 1934 założono tu szkołę sportową SA. W latach 1942-1945 budowla służyła za obóz dla internowanych więźniów z Luksemburga. Po wojnie na zamku stacjonowały wojska Armii Czerwonej, później zamieszkiwany był przez greckich uchodźców politycznych, by w końcu stać się ośrodkiem wakacyjnym dla dzieci i młodzieży i siedzibą PGR. Obecnie jest własnością prywatną.

Opis obiektu

Budowla jest dominującą częścią zespołu uformowanego w kształcie czworoboku. Od zachodu teren zespołu ogranicza mur kamienny z główną bramą wjazdową. Pałac jest budynkiem trójkondygnacyjnym, od strony fasady pięcioosiowym, znacznie zróżnicowanym w bryle i planie, z czworoboczną, masywną wieżą pośrodku korpusu, flankowaną narożnymi okrągłymi wykuszami w formie wieżyczek i licznymi przybudówkami. Główna elewacja zachodnia wyróżnia się trójosiowym ryzalitem dwukondygnacyjnym z osią środkową wysuniętą trójkątnie ku przodowi i nakrytą kopułą. Pod względem stylistycznym architektura pałacu bliska jest formom charakterystycznym dla renesansu francuskiego, zdobionego ornamentem niderlandzkim oraz licznymi szczytami, wykuszami i wieżyczkami.
Duża sala na pierwszym piętrze przykryta sklepieniem kolebkowym. Sklepienie tego rodzaju jest charakterystyczne dla budowli szesnastowiecznych. Dodatkowymi świadkami dawnej rezydencji były do niedawna nieznaczne fragmenty starej polichromii, obecnie już nieistniejące. Zachowały się przesklepione piwnice, hol wejściowy z czteroprzęsłowym sklepieniem wspartym na kolumnie i filarach z gurtami, płytki terakotowe o ciekawej ornamentyce. Istnieją schody w obydwu klatkach schodowych.
Obecny użytkownik prowadzi od 1996 r. żmudne i kosztowne prace remontowo-zabezpieczające.Zamek wraz z otaczającymi go zabudowaniami leży w miejscowości Wojanów koło Jeleniej Góry.

Źródło informacji www.dolinapalacow.pl

cords

Współrzędne:
Szerokość : 50.8751
Długość : 15.8241

Zapraszamy do uzupełnienia opisu