Lang_en
Lang_pl
logoutZaloguj/Zarejestruj
Moje konto
 

Google Map
resize
O 
........PL

Ruiny Zamku Bolczów w Janowicach Wielkich

 
Autor informacji : www.dolinapalacow.pl
Data utworzenia informacji : 01-12-2009 12:55:13
pdf

Historia zamku Bolczów w Janowicach Wielkich

Powstanie zamku w roku 1375 przypisuje się dworzaninowi księcia Bolka II o imieniu Bolcze. W pierwszej połowie XV wieku zniszczony podczas bitwy wrocławskich i świdnickich mieszczan z husytami. Po zniszczeniach wojennych zamek został odbudowany dopiero w latach 1517-1518 prawdopodobnie przez Hansa Dippolda von Burghaus. Powstał wtedy dziedziniec, a w południowym narożniku wzniesiono wieżę obronną, zaś w murach umieszczono szereg strzelnic. Zamek kolejno zmieniał właścicieli - w latach 1537-1545 należał do Justusa Decjusza z Krakowa, dworzanina króla polskiego Zygmunta Starego. W latach 1520-1550 ponownie rozbudowano zamek, między innymi wzniesiono, wysunięty przed wieżę bramną, kamienny mur oraz zbudowano basteję, suchą fosę, przystosowano także mury do broni artyleryjskiej poprzez wykonanie strzelnic kluczowych. Prace kontynuowano do 1550 r. W 1562 r. zamek wraz z Janowicami i Miedzianką przechodzi na własność braci Hansa i Franza Heilmannów. Prawdopo-dobnie na początku XVII w. Daniel Schaffgotsch, ówczesny właściciel Janowic zlecił dalsze prace na zam-ku. Kolejne przekształcania nastąpiły wskutek działań wojny trzydziestoletniej. W 1645 r. został zajęty przez Szwedów, którzy opuszczając zamek w grudniu tego roku podpalili zabudowania mieszkalne. Od tego czasu Bolczów pozostaje w ruinie. Zainteresowanie turystyką w połowie XIX w. spowodowało, że zamek z inicjatywy hrabiego Stolberg-Wernigerode został poddany w 1848 r. pracom rekonstrukcyjnym, mieściła się w nim niewielka gospoda zbudowana na starych fundamentach w stylu szwajcarskim. Po woj-nie w budynku gospody mieściło się schronisko turystyczne, które z czasem uległo dewastacji. Obecnie zamek jest własnością Lasów Państwowych oddaną w użytkowanie Stowarzyszeniu „Mieszkańcy Gminie” z Mniszkowa.

Opis obiektu

Zachowane do dziś ruiny pozwalają odtworzyć trzy główne fazy budowlane, na które składają się: zamek średniowieczny datowany na lata 1371 - 1375, złożony z murów obwodowych, budynku mieszkalnego i czworobocznej wieży; z części XV-wiecznej, składającej się z dwóch dziedzińców, muru południowego, w którym znajdują się otwory strzelnicze oraz z części XVI-wiecznej, z której zachowały się mury barbakanu, basteje oraz brama wjazdowa. Ruiny wyżynnego zamku zwanego od średniowiecza imieniem Bolka (1375 das Bolzenschloß, później Bolkoschloß, Bolzenstein), znajdują się około 15 km od Jeleniej Góry, w północnej części Rudaw Janowickich, na skalistym, granitowym występie, ok. 561 m n.p.m.

Źródło informacji www.dolinapalacow.pl

cords

Współrzędne:
Szerokość : 50.871
Długość : 15.9041

Zapraszamy do uzupełnienia opisu