Lang_en
Lang_pl
logoutZaloguj/Zarejestruj
Moje konto
 

Google Map
resize
O 
........PL

Pałac w Bukowcu

 
Autor informacji : www.dolinapalacow.pl
Data utworzenia informacji : 01-12-2009 12:55:13
pdf

Historia pałacu w Bukowcu

Bukowiecki pałac powstał ok. połowy XVI wieku. Pierwotnie był to dwór obronny, otoczony fosą. Obiekt modernizowano przez wieki. Mimo tego zachował zwarta kubiczna bryłę charakterystyczną dla renesansowych siedzib. Największa przebudowa nastąpiła w latach 1790- 1800 na zlecenie ówczesnego właściciela hrabiego von Reden. Projektantem przebudowy był prof. Friedrich Raabe. Renesansowy dwór przekształcono w neoklasycystyczny pałac.

Opis obiektu

Pałac zbudowano na niewielkim wzniesieniu, otoczony był fosą-obecnie zasypaną. Zabytek jest murowany z cegły i kamienia, otynkowany. Portal główny, obramienia okien wykonano z piaskowca. Więźba dachowa, schody głównej klatki, stolarka okienna, obramienia drzwi są drewniane. Dach pokryty dachówka i papą.
Pałac dwukondygnacyjny z wysokim podpiwniczeniem, o planie zbliżonych do kwadratu. W narożniku południowo- zachodnim dwa ryzality o rzucie trójbocznym i prostokątnym. Fasadę usytuowano od strony zachodniej. Od strony południowej współcześnie dostawiono parterową dobudówkę. Pałac przekryto dachem mansardowym, ryzality trójboczny dachem pulpitowym, prostokątny czterospadowym.
Do wnętrza pałacu prowadzą proste betonowe schody elewacji frontowej oraz małe wejścia północy i południa znajdujące się w wysokim podpiwniczeniu. Układ pomieszczeń wnętrza jest 3-traktowy i 3- pasmowy. Na parterze w trakcie i paśmie środkowym umieszczono główny korytarz komunikacyjny, których znajduje się klatka schodowa. Korytarz tunelowy przekryto sklepieniami krzyżowo-żebrowych. Pomieszczenia traktu północnego oraz częściowo pasma wschodniego rozmieszczone amfiladowo. Najokazalszym pomieszczeniem na parterze jest tzw. kancelaria. Wejście do wnętrza na osi od wejścia głównego. Drzwi kancelarii ozdobione są ośmiobocznymi płycinami i okuciami o motywach wąsowych. Pomieszczenie założone na planie kwadratu, przekryte sklepieniem lustrzanym z lunetami wspartymi na konsolkach zdobionych puttami. Powierzchnia sklepienia oraz ścian tarczowym pokryto obfitą dekoracja stiukową. Część centralną przekrycia stanowią dwie owalne płyciny, otoczone profilowaną ramą. Po stronie wschodniej i zachodniej na osi środkowej znajduje się dwa kartusze. Pozostała powierzchnia sklepienia wypełniona dekoracja floralną, rogów obfitości, orłów, orientów wstęgowo- cęgowych, muszli itd. Na ścianie północnej w centrum umieszczono kominek o bogatej oprawie. Prostokątny kominek ujęto w pilastry hermowe, ponad którymi osadzono gzyms i rozbudowaną nastawę. Centralną częścią nastawy jest wazon opleciony przez węża, flankowany przez lwy.
Na piętro do holu głównego prowadzą jednobiegowe schody z balustradą tralkową wykonane z drewna. Pomieszczenia piętra rozmieszczone są wokół owalnego holu. Hol przekryto owalną kopułą z świetlikiem. Poniżej kopuły obiegający salę wydatny gzyms kostkowy. Salę reprezentacyjną umieszczono w centralnej części pasma zachodniego. Do wnętrza sali można się dostać przez niewielki przedsionek o nieregularnym kształcie z niszą w jedne ze ścian i przekrytego małą kopułka z świetlikiem. Pomieszczenie reprezentacyjne założone na planie prostokąta, utrzymane w stylistyce neoklasycystycznej, przekryte stropem. Od zachodu znajdują się 4 okna, od wschodu w centrum ściany prostokątna nisza flankowana dwoma kolumnami jońskimi. Po bokach niszy oraz na ścianie północnej i południowej umieszczono prostokątne otwory drzwiowe ujęte w jednakowe portale. Nadproże profilowane z dekoracją w postaci wolich oczu wsparto na konsolach zdobionych akantem, w płycinie ponad drzwiami motyw warkocza. Salę poniżej stropu obiega gzyms kostkowy. Otwór drzwiowy w ścianie południowej prowadzi do pomieszczenie narożnego. Na nieregularny kształt pokoju spowodowany jest przez włączenie ryzalitów fasady zachodnie- trójbocznego i elewacji południowej- prostokątnego. Wnętrze przekryte jest stropem, poniżej którego znajduje się gzyms. Ryzalit południowy otwarty jest przez półokrągłą drewniana arkadę obwiedziona wałkami i perełkami oraz zdobiony rokajami. Wnętrze doświetlają 3 duże prostokątne okna w tym jedno podwójne, dzielone drewnianymi pilastrami, rozmieszczone na trzech bokach zachodniego ryzalitu. W wnęce południowej i ścianie dwa otwory okienne: ryzalitu prostokątny z zamknięciem półkolisty i półkolisty świetlik. Obramienie otworu drzwiowego wykonano w stylu neorokokowym. Bogato ozdobiono nadproże motywami wolut, muszli, girland kwiatowych. W paśmie wschodnim, a trakcie północnym w narożu usytuowano kwadratowe pomieszczenie, kryte stropem, wspartym na wydatnym gzymsie. Na suficie na niemal całej powierzchni umieszczono ośmioboczny plafon w profilowanej bramie. Centralnym motywem jest słońce o ludzkiej twarzy w otoczeniu chmur. Skaje stropu wypełnione dekoracją w postaci amorów, ptaków, muszli, girland. Na ścianie południowej znajduje się otwór drzwiowy prowadzący do sąsiedniego pomieszczenia. Pokój jest na planie kwadratu, którego strop wypełniono dekoracją stiukową. Centralny plafon jest czworoboczny, obwiedziony profilowaną łamaną ramą. W części środkowej ukazano księżyc o twarzy wąsatego mężczyzny, otoczony chmurami i gwiazdami. Obrzeża plafonu dekorowane przez wici roślinne, pęki kwiatów, motywy wstęgowo-owocowe.
Piwnica pałacu usytuowana w trakcie północnym i paśmie zachodnim. Do wnętrza można się dostać z poziomu terenu przez otwory drzwiowe w elewacji południowej i wschodniej oraz z klatki schodowej sieni. Niektóre pomieszczenie kryte są sklepieniami kolebowymi, pozostałe zmodernizowane z tradycyjnymi stropami.
Fasada 6-osiowa z 1-osiowym ryzalitem pełniącym funkcję wieży. Elewacja wschodnie jest 7- osiowa, północna 6- osiowa, a południowa 5-osiowa. Obramienia okien proste pasmowe, ujednolicone w elewacjach. Obramienia okienne w podpiwniczeniu nieregularnie rozmieszczone prostokątne zamknięte odcinkowo. Otwory drzwiowe przyziemia w prostych obramieniach. Pionowe podziały w budynku podkreślone poprzez pas prostego gzymsu między kondygnacjami i gzymsem koronującym.
Fasadę frontową zaakcentowano przez umieszczenie w 3 i 4 osi portalu o formach serliany. Portal jest 3- osiowy. Centrum stanowi główny otwór drzwiowy, flankowany przez węższe przeźrocza ujęte w pilastry z belkowaniem. Ponad wejściem znajduje się półkoliste przeźrocze. W dachu na osi portalu znajduje się lukarna kryta dachem dwuspadowym.


Źródło informacji www.dolinapalacow.pl

cords

Współrzędne:
Szerokość : 50.8277
Długość : 15.8157

Zapraszamy do uzupełnienia opisu