Lang_en
Lang_pl
logoutZaloguj/Zarejestruj
Moje konto
 

Google Map
resize
O 
........PL

Żeliszew Podkościelny - zabytkowy kościół par. p.w. Św. Trójcy

 
Autor informacji : Tadeusz Plebanski
Data utworzenia informacji : 27-11-2009 11:42:37
Autor modyfikacji : Tadeusz Plebanski
Data modyfikacji informacji : 25-01-2010 20:48:07
pdf

Żeliszew Podkościelny

Kościół p.w. Św. Trójcy w Żeliszewie Podkościelnym.

Kościół drewniany, konstrukcji zrębowej, trójnawowy, z prezbiterium wydzielonym wewnątrz. Dwie kaplice i zakrystie. Zaliczony do zabytków sztuki sakralnej.
Wieża wyniosła, dawniej kryta kopułą, potem przebudowana, na strzelistą, ostatnio remontowana w 1960 roku. W przedsionku wejście na chór i dwie tablice, poświęcone rodzinie Pleszczyńskich i ks. Niedziałkowi. Ściany świątyni malowane farbą olejną, tło pastelowe, zastosowano malarstwo iluzyjne, bogata ornamentyka symbolowa, sufit wypełniony kasetonami z gzymsem stiukowym. Wykonawcy nieznani z lat 1907-1910.
Ołtarze: dwa dawne, barokowe w bocznych kaplicach: w lewej rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego, w prawej obraz NMP Niepokalanie Poczętej. Ołtarz główny i ołtarze w nawach bocznych - dębowe, wykonane w Komarówce w pocz. XX wieku, podobnie ambona i ławki (stalle) w prezbiterium. Ławki w nawie głównej wykonano w roku 1938.
Konfesjonały barokowe z XVIII wieku. Chrzcielnica barokowa, w kształcie kielichowym z XVIII wieku.
Organy w prospekcie rokokowym z 1776 roku.
Inne zabytki:
3 kielichy ofiarowane przez fundatora w 1769 roku, 2 obrazy malowane w warsztacie Czechowicza: Koronacja NMP i Ukrzyżowanie Pana Jezusa ze św. Janem Nepomucenem.
2 feretrony rokokowe: MB Różańcowej i św. Walentego. Monstrancja z 1770 roku.
Cmentarz grzebalny początkowo był wokół kościoła, w roku 1798 przeniesiony w pobliże drogi do Ozorowa. W 1845 roku poświęcony nowy cmentarz przy drodze do Kotunia, został ogrodzony kamiennym parkanem.
Plebania - po pożarze, zbudowana przez ks. Abramowicza w 1881 roku.
Dzwonnica pierwsza zbudowana w 1778, obecna w 1951 roku. Było wiele dzwonów: spośród dwóch oddanych na armaty w 1794 roku jeden był podobno jeszcze ze starego kościoła - nosił imię Józef, dzwony były przekazywane, bądź zabierane w 1831 i w 1915 roku, podczas ostatniej wojny, w 1941 roku, były zabrane przez Niemców. Obecnie dwa: Jakub i z 1957 roku Franciszek.

Kościół parafialny  p.w. Św. Trójcy wpisany do rejestru zabytków pod nr. A-129/597

cords

Współrzędne:
Szerokość : 52.1389
Długość : 22.008

Zapraszamy do uzupełnienia opisu