Lang_en
Lang_pl
logoutZaloguj/Zarejestruj
Moje konto
 

Google Map
resize
O 
........PL

Jeruzal - zabytkowy kościół

 
Autor informacji : Tadeusz Plebanski
Data utworzenia informacji : 24-11-2009 21:56:18
Autor modyfikacji : Tadeusz Plebanski
Data modyfikacji informacji : 09-02-2010 22:45:00
pdf

Jeruzal

Zabytkowy kościół dodany do rejestru  09.06.1958 r. pod nr. A-24/130

Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika

Kościół parafialny wybudowany w l. 1757-58 przez ówczesnego właściciela Kazimierza Rudzińskiego. Gruntownie remontowany w 1882 r., wówczas przedłużono nawę, przebudowano zakrystię i kruchtę. Drewniany, konstrukcji zrębowej, na podmurówce ceglano - kamiennej, oszalowany. Wnętrze podzielone parami profilowanych słupów na wysokich cokołach. Stropy płaskie, w prezbiterium pozorne sklepienie zwierciadlane. Okna prostokątne, w prezbiterium o łuku półkolistym wyciętym w belkach. Dach łamany, nad nawą wieżyczka o charakterze barokowym wieloboczna, ażurowa, obita blachą. Ołtarz główny barokowy, ambona z XVIII w., chrzcielnica rokokowa, obrazy z XVIII i XIX w i rzeźby z XVI w. Dzwonnica z XVIII w., drewniana, konstrukcji słupowej, oszalowana. W górnej części ażurowa, zwieńczona daszkiem namiotowym gontowym. Mauzoleum Floriana Cieszkowskiego, wystawione przez Katarzynę z Bobrownickich, usytuowane obok kościoła. Klasycystyczne, w formie łuku triumfaalnego, murowane i otynkowane z napisem: Floriano Cieszkowski Capitaneo Kleszczelewieni Ordinis s. Stanisława i Aaquiti. 11 sierpnia 1798.

 

cords

Współrzędne:
Szerokość : 52.0655
Długość : 21.8478

Zapraszamy do uzupełnienia opisu